PIATA IMOBILIARA ONLINE - TIMISOARAANUNTURI IMOBILIARE
 
CONVERTOR VALUTAR
Curs BNR azi 18/10/2018
Suma
Din
In
ADMINISTRARE CONT
ARTICOLE IMOBILIARE
Termeni si conditii

Anunturi imobiliare Brasov
Imobiliare Constanta
Anunturi imobiliare Iasi
Anunturi imobiliare Bucuresti
Anunturi imobiliare Craiova
Anunturi imobiliare Arad

Remedii naturiste
Saltele pat

Termeni juridici imobiliari
Publicat de Diana Corbeanu in data de 2008-07-18:
 

Tranzactiile imobiliare presupun familiarizarea celor implicati cu numerosi termeni juridici imobiliari.
Cunoasterea semnificatiei acestor termeni juridici este obligatorie in cazul in care doriti sa vindeti, sa cumparati sau sa inchiriati un imobil.
Pentru astfel de situatii, am adunat o lista de termeni imobiliari, fiecare dintre acesti termeni fiind explicati astfel incat sa nu fiti nepregatiti atunci cand incheiati o tranzactie imobiliara de orice fel.

ANTECONTRACT - conventia prin care una din parti sau ambele parti se obliga sa incheie in viitor un anumit contract al carui continut esential este determinat in prezent. Este deci un acord de vointa prealabil perfectarii altui contract, acord ce are ca obiect asumarea obligatiei de a face, adica de a perfecta ulterior contractul promis, in conditiile convenite prin respectivul acord prealabil.

CARTE FUNCIARA - inscris oficial reprezentand unitatea de baza in sistemul de publicitate imobiliara in cadrul caruia evidenta se tine pe imobile si nu pe proprietari. C.F se intocmeste in mod distinct pentru fiecare imobil si cuprinde mentiuni despre toate actele translative sau constitutive de drepturi in privinta imobilului respectiv. Se intocmeste si se numeroteaza pe localitati.

BIROU DE CARTE FUNCIARA - compartiment auxiliar al judecătoriei, care are ca obiect de activitate înscrierea în cartea funciară a actelor si faptelor juridice referitoare la imobile.

CADASTRU GENERAL - sistemul unitar si obligatoriu de evidentă tehnică, economică si juridică prin care se realizează identificarea, înregistrarea, reprezentarea pe planuri cadastrale a tuturor corpurilor de proprietate, indiferent de destinatie si de proprietar, de pe întreg teritoriul tării.

CARTE FUNCIARA-sistem de publiciate imobiliară întemeiat pe identificarea cadastrală a imobilelor.

CADASTRE DE SPECIALITATE - subsisteme de evidentă si inventariere sistematică din punct de vedere tehnic si economic a bunurilor imobile, specifice unor domenii de activitate, cu scopul administrării lor rationale.

CATEGORIE DE FOLOSINTA A TERENULUI - caracterizare codificată din punct de vedere al destinatiei terenului în functie de scopul pentru care este utilizat (agricol, silvic, construcții, căi de comunicatii, exploatare minieră, etc.)

CONCESIUNE - operatie juridica avand ca finalitate punerea in valoare a unor activitati economice, servicii publice, unitati de productie ale unor regii autonome si terenuri proprietate de stat.

CONTRACT DE LOCATIUNE - contractul in virtutea caruia o persoana numita locator se obliga sa asigure altei persoane numita locatar folosinta integrala sau partiala a unui lucru sau prestarea unui serviciu pe o durata de timp determinata, in schimbul unui pret corespunzator.

PUNCTUL GEODEZIC (PG) - elementul din reteaua geodezică materializat în teren, pozitionat prin coordonate în sistemele de referintă oficiale, inventariat după număr/denumire si cu fisă de descriere.

REGISTRU CADASTRAL - documentul principal al cadastrului general, prin care se sistematizează datele cadastrale pentru evidentierea distinctă în cadrul unitătii administrativ-teritoriale a situatiei corpurilor de proprietate si proprietarilor, precum si a situatiilor centralizatoare pe destinatii ale terenurilor, grupelor de proprietari, intravilan - extravilan, etc.

RETEA GEODEZICA (RG) - totalitatea punctelor determinate într-un sistem unitar de referintă, cuprinzând reteaua de triangulatie- trilateratie (RTT), pentru pozitionarea în plan si reteaua de nivelment si gravimetrie (RNG) pentru pozitionarea altimetrică.
Reteaua de triangulatie- trilateratie (RTT) este formată din puncte situate pe o anumită suprafată , încadrate în retele geometrice compacte în care s-au efectuat determinări astronomice si /sau directii azimutale, distante zenitale si lungimi de laturi, pe baza cărora s-au calculat coordonatele punctelor în sistem unitar de referintă.

CONTRACT DE SUBLOCATIUNE - acord de vointe in temeiul caruia locatarul care a dobandit folosinta temporara a unui bun pe baza unui contract de locatiune subinchiriaza acel bun unui tert (sublocatar) care se obliga sa plateasca chirie.

PLAN TOPOGRAFIC - reprezentare conventională, în plan, analogică sau digitală, a unei suprafete de teren, într-o proiectie cartografică si într-un sistem de referintă. În România planul topografic se întocmeste în Sistemul de proiectie Stereografic 1970 si în Sistemul de referintă Marea Neagră 1975.

PLAN CADASTRAL DE BAZA - plan tematic întocmit pentru nevoile cadastrului general, pe care sunt redate detaliat, pozitia si numerele cadastrale ale corpurilor de proprietate si parcelelor, categoriile de folosintă a terenurilor si constructiile permanente.

REZILIERE - termen ce desemneaza in mod generic desfacerea contractului sinalagmatic cu executare succesiva, producand efecte numai pentru viitor, iar nu si pentru trecut si care este motivata prin faptul neesecutarii necorespunzatoare a contractului de catre una din parti din cauze imputabile acesteia.

NUMEROTARE TOPOGRAFICA (în cadastru) - operatia prin care se atribuie numere de ordine punctelor caracteristice ale contururilor.

PARCELA - suprafata de teren situată într-o unitate administrativ-teritorială pe un amplasament bine stabilit , având o singură categorie de folosintă si apartinând unui proprietar sau mai multor proprietari, în indiviziune. Din punct de vedere economic, o parcelă poate avea mai multe subdiviziuni fiscale. O subdiviziune fiscală este o portiune a parcelei având aceeasi clasificare calitativă.

CONTRACT DE COMISION - contract in temeiul caruia o persoana fizica sau juridica numita comisionar, se obliga fata de alta persoana (fizica sau juridica) numita comitent, sa incheie anumite acte juridica in nume propriu, dar in contul acesteia din urma, primind pentru serviciul respectiv o remuneratie numita comision, calculata procentual la valoarea operatiunii realizate.

CONTRACT DE COMODAT - contract prin care o persoana numita comodant, remite, spre folosinta temporara, unei alte persoane numita comodatar, un lucru cu obligatia pentru acesta din urma de al restitui in natura, in individualitatea sa.

CONTRACT DE VANZARECUMPARARE- contract prin care una din parti, numita vanzator, stramuta proprietateaunui bun al sau asupra celeilalte parti, numita cumparator, care se obliga a plati, in schimb, celui dintai (adica vanzatorului) o suma de bani convenita ca pret al bunului vandut.
IMOBIL - parcelă de teren cu sau fără constructii.

INTRAVILANUL unitătii administrativ-teritoriale - partea din unitatea administrativ-teritorială, legal delimitată, destinată construirii si habitatiei.

PLAN CADASTRAL DE ANSAMBLU - produs derivat obtinut prin generalizarea conținutului planului cadastral de bază. Se întocmeste, de regulă, pentru o unitate administrativ-teritoriale si contine reprezentarea hotarului, a limitelor intravilanelor si denumirile acestora, principalele detalii liniare, elemente de toponimie, denumirile teritoriilor administrative vecine.

Alte articole
Copyright anunturi-imobiliare-timis.ro