PIATA IMOBILIARA ONLINE - TIMISOARAANUNTURI IMOBILIARE
 
CONVERTOR VALUTAR
Curs BNR azi 18/10/2018
Suma
Din
In
ADMINISTRARE CONT
ARTICOLE IMOBILIARE
Termeni si conditii

Anunturi imobiliare Brasov
Imobiliare Constanta
Anunturi imobiliare Iasi
Anunturi imobiliare Bucuresti
Anunturi imobiliare Craiova
Anunturi imobiliare Arad

Remedii naturiste
Saltele pat

Acte necesare pentru operatiuni si tranzactii imobiliare
Publicat de Diana Corbeanu in data de 2008-02-29:
 

Acte necesare pentru operatiuni si tranzactii imobiliare

Operatiunile imobiliare presupun procurarea unei documentatii specifice.

Astfel, cetatenii care doresc sa faca rost de urmatoarele acte pentru: inchiriere, întabularea dreptului de concesiune, radierea ipotecii, eliberarea extrasului de carte funciara, schimbarea denumirii societatii, notarea litigiilor în cartea funciara, reconstituirea cartilor funciare, notarea somatiei de plata în cartea funciara, înscrierea actelor de dezmembrare/apartamentare/alipire, eliberarea copiilor dupa cartile funciare, eliberariea copiilor dupa actele aflate în arhiva de carte funciara, radierea dezmembramintele dreptului de proprietate, eliberarea unui extras de carte funciara pentru autentificare, schimbarea sau notarea adresei administrative în cartea funciara, înscrierea actelor de adjudecare, înscrierea hotarârilor judecatoresti, întabularea dreptului de ipoteca, întabularea dreptului de proprietate dobândit prin mostenire, înscrierea unei constructii finalizate si întabularea dreptului de proprietate, întabularea dreptului de proprietate
trebuie sa cunoasca exact documentatia necesara pentru a dobandi actele de care au nevoie.Pentru notarea contractelor de inchiriere este nevoie de:

1. Cerere tip;
2. Dovada achitarii integrale a tarifului,
3. Contract de închiriere încheiat pe o perioada mai mare de 3 ani, care sa cuprinda si identificarea imobilului.


Pentru întabularea dreptului de concesiune este nevoie de:

1. Cerere tip;
2. Dovada achitarii integrale a tarifului;
3. Contract de concesiune.Pentru radierea ipotecii si a interdictiei de înstrainare si grevare este nevoie de:

1. Cerere tip;
2. Dovada achitarii integrale a tarifului;
3. Declaratia creditorului/adresa bancii creditoare din care sa rezulte în mod explicit acordul acestuia la radierea ipotecii si a interdictiei de înstrainare si grevare, cu identificarea imobilului.


Pentru eliberarea extrasului de carte funciara pentru informare este nevoie de:

1. Cerere tip;
2. Dovada achitarii integrale a tarifului.

Pentru schimbarea denumirii societatii sau fuziune/absorbtie este nevoie de:

1. Cerere tip;
2. Actul aditional încheiat cu respectarea formelor prescrise de lege, cu dovada înregistrarii la oficiul registrului comertului
3. Dovada achitarii integrale a tarifului.
4. Certificatul de înmatriculare – copie legalizata


Pentru notarea litigiilor în cartea funciara trebuie sa prezentati:

1. Cerere tip;
2. Copie dupa actiunea înregistrata la instanta judecatoreasca cu indicarea numarului de dosar numarul de carte funciara si localitate;
3. Dovada achitarii integrale a tarifului.

Pentru reconstituirea cartilor funciare

1. Cerere tip;
2. Declaratie notariala din partea proprietarului din care sa rezulte ca situatia juridica a imobilului
3. Extras de carte funciara eliberat anterior ultimei situatii cunoscute a proprietatii sau actul de dobândire;
4. Certificat fiscal de la primaria locala.

Pentru notarea somatiei de plata în cartea funciara este nevoie de:

1. Cerere tip;
2. Somatia emisa de executorul judecatoresc în dosarul executional;
3. Dovada achitarii integrale a tarifului;
4. Procesul verbal de identificare a bunurilor imobile.

Pentru înscrierea actelor de alipire/dezmembrare/apartamentare este nevoie de:

1. Cerere tip;
2. Act de alipire/dezmembrare/apartamentare;
3. Documentatia cadastrala;
4. Dovada achitarii integrale a tarifului.

Pentru eliberarea copiilor dupa cartile funciare, conforme cu originalul este nevoie de:

1. Cerere;
2. Dovada achitarii integrale a tarifului.

Pentru eliberararea copiilor dupa actele aflate în arhiva de carte funciara

1. Cerere;
2. Dovada achitarii integrale a tarifului.

Pentru radierea dezmembramintelor dreptului de proprietate (uz, uzufruct, habitatie, servitute)este nevoie de urmatoarele acte:

1. Cerere tip;
2. Actul prin care se justifica radierea si o copie legalizata;
3. Dovada achitarii integrale a tarifului.Pentru eliberarii unui extras de carte funciara in scopul autentificari este nevoie de urmatoarele acte:

1. Cerere tip întocmita de notarul public, semnata de asemenea de proprietarul imobilului;
2. Dovada achitarii integrale a tarifului.
Acest tip de extras se elibereaza doar notarului public!Pentru schimbarea sau notarea adresei administrative în cartea funciara este nevoie de:

1. Cerere tip;
2. Adeverinta de la primarie din care sa rezulte corelarea între nr. cadastral si adresa administrativa;
3. Dovada achitarii integrale a tarifului.Pentru înscrierea actelor de adjudecare este nevoie de urmatoarele acte:

1. Cerere tip;
2. Certificat fiscal cu valoarea de impozitare;
3. Actul de adjudecare care sa identifice imobilul prin numarul topografic/cadastral si numarul de carte funciara;
4. Dovada achitarii integrale a tarifului.

Pentru înscrierea hotarârilor judecatoresti este nevoie de:

1. Cerere tip;
2. Hotarârea judecatoreasca definitiva si irevocabila precum si expertiza care face parte din hotarârea judecatoreasca,
3. Dovada achitarii integrale a tarifului.

Pentru întabularea dreptului de ipoteca trebuie depuse urmatoarele acte:

1. Cerere tip;
2. Contract de ipoteca;
3. Dovada achitarii integrale a tarifului.

Pentru întabularea dreptului de proprietate dobândit prin mostenire este absolut necesar sa se prezinte urmatoarele acte:

1. Cerere tip;
2. Certificatul de mostenitor;
3. Dovada achitarii integrale a tarifului.

Pentru înscrierea unei constructii finalizate si întabularea dreptului de proprietate asupra acesteia pregatiti-va urmatoarea documentatie:

1. Cerere tip;
2. Documentatie cadastrala receptionata, în situatia în care nu a fost deschisa o carte funciara pentru imobilul respectiv ori s-a modificat descrierea imobilului;
3. Certificat fiscal cu valoarea de impozitare;
4. Certificat eliberat de primaria în circumscriptia careia se afla situat imobilul, prin care sa se ateste finalizarea constructiei;
5. Act de constituire a dreptului de superficie, în cazul în care proprietarul constructiei nu este si proprietarul terenului;
6. Dovada achitarii integrale a tarifului.

Pentru întabularea dreptului de proprietate este nevoie de:

1. Cerere tip;
2. Documentatie cadastrala receptionata– în situatia în care nu a fost deschisa o carte funciara pentru imobilul respectiv;
3. Acte de proprietate în copie legalizata
4. Copia extrasului de carte funciara pentru autentificare;
5. Dovada achitarii integrale a tarifului.Alte articole
Copyright anunturi-imobiliare-timis.ro